Özgeçmiş

 

      Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ramazan Ünalan, 1984 yılı İstanbul doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış olup, Avcılar Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe bölümünü bitirdikten sonra lisans eğitimini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Muhasebe bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde  tamamlamıştır. 2005 yılında başlamış olduğu meslek hayatında kurumsal firmalarda muhasebe, mali işler ve finans bölümlerinde yönetici olarak çalışmıştır.Sahip olduğu mesleki deneyimin yanı sıra, çeşitli  mesleki eğitimlere katılmış olup, çeşitli alanlarda Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Türk Ticaret  Kanunu eğitimlerine katılmıştır. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsat sınavlarını tamamlayıp,Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını almıştır. Eğitime gönül veren birisi olarak halen Yüksek lisans ve Bağımsız Denetçilik alanlarındaki eğitimleri devam etmektedir.

      Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ramazan Ünalan Gerçek ve Tüzel kişilerin muhasebe ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili beklentilerini, mevzuat çerçevesinde, mesleki sorumluluk, hassasiyet ve etik kuralları içinde tutarlı, etkin, verimli, tarafsız ve en kısa zamanda karşılamak amacı ile hizmet vermek gerektiğinde tedbir ve önlemleri alabilmekte gerekli bilgi,birikim ve tecrübeye sahiptir.

       Mesleğini icra ederken,gerek Mali Mevzuattaki gerekse mükellef firmaların faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe ve eksiksiz bir şekilde takip ederek, mükelleflerine ulaştırarak gerektiğinde tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilme lerini sağlar.

       Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ramazan Ünalan, muhasebe ve vergi mevzuatı açısından mahremiyetinin özenle korunmasını kendisine ilke edinmiştir.