Danışmanlık Hizmetleri

* Kurum ve kuruluşların mevcut ve doğabilecek mali sorunlarına karşı çözümler üretmek
* Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve raporlanması
* Finansman ve teşvik konularında destek vermek
* İşletmelerin doğabilecek uzun vadeli vergisel yükleri hakkında bilgilendirmede bulunmak ve vergisel bütçelerini hazırlamak
* Nakit akışına ve âtıl kalmış ya da kalabilecek nakit dengelerine yön vermek ve karlılığı arttırmak
* Günün değişen ve gelişen ekonomik koşullara uygun tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek 
* SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
* Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin 
   belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık
* İşletmlere kobi danışmanlık hzimetlerinin verilmesi
* Vergi inceleme süreçlerinde gerekli destek ve hizmeti vermek
* UFRS hizmetleri