Kosgeb, Hibe,Teşvik ve Devlet Yardımları Danışmanlığı

  KOSGEB Destekleri KOSGEB Destek programları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin ederek,
Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,Finansman sorunlarının çözümü,İstihdam yaratmaları,Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
Uluslararası düzeyde rekabet etmeleri,KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,amacıyla KOBİ’leri desteklenmektedir.

  KOSGEB Şu Program ve Konularda KOBİLERE Destek Sunmaktadır;

1-KOBİGEL & KOBİ Proje Destek Programı
2-Yeni Girişimcilik Destek Programı
3-İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
4-AR-GE, İnov. ve End. Uyg. Destek Programı
5-Genel Destek Program;

   5.1  Yurt İçi Fuar Desteği
   5.2  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
   5.3  Tanıtım Desteği
   5.4  Eşleştirme Desteği
   5.5  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
   5.6  Danışmanlık Desteği
   5.7  Eğitim Desteği
   5.8  Enerji Verimliliği Desteği
   5.9  Tasarım Desteği
   5.10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
   5.11 Belgelendirme Desteği
   5.12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
   5.13 Bağımsız Denetim Desteği
   5.14 Gönüllü Uzmanlık Desteği
   5.15 Lojistik Desteği
   5.16 Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
   5.17 Kredi Faiz Desteği
   5.18 Laboratuvar Hizmetleri
   5.19 Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlındarıcı Destek Programı