Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmetleri

* Şirket kuruluş Süreçleri
* Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme Süreçleri
* Şirket organizyon şemasının oluşturulması süreçleri
* Şirket çalışanlarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi süreçleri
* Şirket bünyesindeki ön muhasebe ve genel muhasebe Organizasyonu süreçleri
* Şirket kurumsallaşma süreçleri