Denetim Hizmetleri

* Mali Tabloların Denetimi ve raporlama
* Uygunluk Denetimi ve raporlama
* Faaliyet Denetimi ve raporlama
* Vergi Mevzuatı Uyum Denetimi
* Konsolide mali tablolar denetimi
* Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi
* Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi
* Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
* Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama
* SSK Denetim İşlemleri